Twee medewerksters van mijn team hebben bij Anne een stress- en burn-out traject gevolgd. … Beide medewerksters zijn enorm gegroeid in de wijze waarop ze nu in hun werk staan. Ik zie veranderingen in hun openheid in de interactie met andere medewerkers, focus op de taken, en meer leiderschap en rust in het werk. … Doordat Anne ook ruimte vrijmaakt voor drie-gesprekken tussen cliënt – werkgever – begeleidster, heeft ze mij als teamleider ook de mogelijkheid gegeven om voeling te houden met het ontwikkelproces van beiden.