Werkstress of werkdruk waardoor de effectiviteit afneemt?

Zijn er bij jouw bedrijf of organisatie problemen m.b.t. werkstress of werkdruk op of rond een afdeling die tot vermindering van effectiviteit leiden? En vormt dit een bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers? Hoogst waarschijnlijk is dit een signaal dat duidt op onvoldoende aansluiting en afstemming van (onderlinge) verwachtingen en doelen enerzijds, en mogelijkheden en wensen anderzijds.

balans op balkleuren nieuwe logoRust, openheid en humor

Een groepstraject maakt het mogelijk helder te krijgen wat er tussen verschillende medewerkers speelt, wat een bepaalde afdeling als lastig ervaart, en waar de mogelijkheden liggen in de samenwerking met andere afdelingen of bedrijfslagen. Mijn inbreng kenmerkt zich door rust, warmte en openheid, een overstijgende blik, en humor. Ik breng een groep, én de mensen die de groep vormen weer in beweging vanuit een basis van respect voor ieders achtergronden, gevoelige snaren, en talenten en mogelijkheden. Zo stimuleren we dat je organisatie weer gedragen kan gaan worden door de passie van de individuele mensen, die maakt dat jouw organisatie een organisatie is die staat.

Gezamenlijk met passie aan één doel werken!

Kenmerkend voor een organisatie of bedrijf is dat er met een groep mensen aan één gemeenschappelijk doel gewerkt wordt. Binnen een groep werken echter meerdere mensen samen met ieder hun eigen wensen en verlangens, eigenschappen en randvoorwaarden.

Mijn overtuiging:

Het is een kunst om met respect voor ieders persoonlijke belangen en gevoeligheden, het gezamenlijke doel niet uit het oog te verliezen. Hierdoor kunnen mensen tot bloei komen en dus ook hun organisaties.

Als de mensen die een afdeling vormen weer opbloeien, kunnen die afdelingen weer de meest optimale werkopbrengst behalen. En hoe beter dat lukt, hoe meer mensen weer geïnspireerd worden, en hun beste prestatie blijvend kunnen neerzetten. Het resultaat? Een goed functionerende afdeling en optimale werkopbrengst, met minimalisering van verzuim en arbeidsongeschiktheid door stress op de werkvloer.

Verzoek om contact op te nemen

Teamspirit en duurzame inzetbaarheid

In de begeleiding help ik TEAM’s hun teamspirit te verhogen waardoor :

 • Het team helder krijgt dat er een gezamenlijk doel is en wat het gezamenlijke doel is.
 • De individuele personen zich bewust worden van wat ze ervaren en voelen.
 • De individuele personen zich bewust worden van wat ze echt willen.
 • De individuele personen zich bewust worden van hun eigen diepere waarden en verlangens.
 • De individuele personen ontdekken wat ze nodig hebben van anderen om een optimale werkoutput te kunnen bieden (door gevoel te krijgen voor hun eigen emotionele ontwikkeling).
 • De individuele personen leren communiceren met elkaar vanuit hun gevoel om elkaar te kunnen ondersteunen en de benodigde steun te kunnen vragen.
 • De deelnemers kunnen gaan ervaren hoe ze elkaar emotionele ondersteuning kunnen geven, en ervaren wat emotionele ondersteuning van anderen met hen doet, en welke invloed deze heeft op hun werkprestaties.
 • De deelnemers zich bewust worden van hun mogelijkheden om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid.
 • Er begrip ontstaat voor elkaars achtergronden, sterktes en zwaktes. Dit begrip vormt de basis voor werkoptimalisatie van en flow binnen een afdeling.

Mijn expertise

 • Rust: die de deelnemers helpt om ook weer tot rust komen.
 • Warmte en openheid: waardoor mensen zich durven openen.
 • Humor: waardoor we dingen ook weer niet te zwaar gaan nemen!
 • Speelsheid: van waaruit ik speelse ervaringsoefeningen inbreng.
 • Een overstijgende blik: waarmee ik groepen kan helpen aan helderheid over de onderlinge interactie.
 • Tenslotte, de ondersteuning van deze eigenschappen door:
  • mijn eigen ervaring met werkstress
  • mijn kennis en ervaring opgedaan in wetenschappelijke en bedrijfsmatige werkomgeving
  • kennis en vaardigheden vanuit de haptotherapie: gericht op voelen, ervaren, beleven en benoemen
  • structuur op basis van mijn 7-stappenplan om flow in je werk te bereiken.

Middelen die ik gebruik

 • Ervaringsoefeningen (zodat het niet blijft bij “praten-alleen”) die processen in interactie en eigen gevoel helder en herkenbaar maken.
 • Oefeningen uit de psycho-sociale coaching.
 • Een heldere blik en aandachtig gevoel voor wat er bij individuele mensen onder de oppervlakte speelt.
 • Respectvol benoemen van wat ik ervaar, waardoor zaken op tafel komen te liggen
 • Aanspreken op actieve bijdrage aan verandering, ondersteund door mijn 7-stappenplan voor flow in je werk.

Kernthema’s voor mij:

 • Veiligheid, gezamenlijkheid, respect
 • Ruimte voor individuele beleving en ieders eigenheid
 • Procesbewaking en kadering vanuit het gezamenlijke doel
 • Verdieping van de saamhorigheid en verbinding met elkaar op basis van eerlijkheid en helderheid
 • Daadkracht

Ondersteuning met individuele coaching

Op het moment dat er ook diepergaande individuele thema’s spelen, is het mogelijk aanvullend medewerkers te ondersteunen met individuele begeleiding.

Individuele coaching

Kosten

De kosten van groepscoaching zijn afhankelijk van de gevraagde samenstelling van het programma. Er wordt een maatwerk offerte voor jullie gemaakt, waarin we de verhouding tussen individuele en groepsbegeleiding specificeren, en de duur van het traject bepalen. Aan de hand daarvan worden de kosten bepaald.

Wil je graag met me bellen voor verdere toelichting en overleg?

Dat kan op tel. 06-34751824. Je kunt me ook mailen, dan neem ik contact met jou op.

Verzoek om contact op te nemen

Testimonial

De tijd met Anne heb ik echt ervaren als ‘mijn’ tijd waarin ik met mezelf en mijn belemmeringen bezig kon zijn. Anne heeft me het gevoel gegeven dat het veilig was om dingen onder ogen te zien en te laten gebeuren. Dat deed ze met liefde, zichtbaar plezier en vertrouwen in zichzelf en in mij. Daarmee heeft ze een omgeving gecreëerd waarin gebeurde wat er mocht gebeuren. Dit alles heb ik ervaren als een prachtige manier om te leren. Ik kan weer verder met leven in  plaats van overleven!

Monique de Zwart

Operationeel Controle Centrum RailHoofd Model BesturingsCentrum
Operationeel Controle Centrum Rail

 

Vraag om contact op te nemen


  Je bericht

  Hierbij geef ik toestemming voor toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres: (verplicht)