Haptotherapie is gericht op mensontwikkeling

Haptotherapie helpt mensen hun problemen aan te pakken middels het stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling.  Cliënten worden zekerder van zichzelf, zelfbewuster en leren hun gevoel meer in te schakelen om steviger in het leven te staan en hun doelen te bereiken. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen en vinden het plezier in het leven weer terug.

Maar vaak willen mensen weten wanneer haptotherapie nou precies geschikt is en of het in hun situatie geschikt is. Hieronder volgt een lijstje van concrete situaties waarbij de haptotherapeut heel goed kan helpen. Maar het meest belangrijk is dat je jezelf de vraag stelt: wat spreekt jou aan in haptotherapie?! Want jij weet het best wat jij nodig hebt!

Anne Rodenburg wachtruimte

Haptotherapie bij burn-out, stress en overspannenheid

Ruim een derde van de cliënten van haptotherapeuten komt met stress en burnout klachten. Zij zijn verwezen door huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en bedrijfsartsen. Veel mensen komen ook op eigen initiatief omdat ze de tip hebben gekregen van collega’s, kennissen en vrienden of al eerder bij de haptotherapeut zijn geweest.

Haptotherapie is een geschikte therapievorm om:

 • je problemen aan te pakken als je merkt dat het je allemaal even te veel wordt
 • om te leren gaan met stress
 • uit een burn-out te komen
 • door een periode van overspannenheid te komen
 • je balans te hervinden (bijv. tussen werk en privé)

Door stil te staan bij jezelf, je eigen rustpunt weer te hervinden en te landen in je lichaam, kom je dichter bij jezelf. Je kunt je dan weer herpakken, en met meer helderheid naar je eigen situatie kijken en andere keuzes gaan maken om ermee om te gaan.

Angstklachten

Ongeveer 10% van onze cliënten komt met name vanwege angstklachten. Juist het ontdekken dat je de angst in je lichaam bewust kunt voelen en er met je aandacht bij kunt blijven, maakt dat angst niet tot een vicieuze cirkel van piekergedachten in je hoofd leidt. De haptotherapeut helpt je het vertrouwen te kunnen voelen dat je angst hanteerbaar is.

Als je bewuster kunt voelen, merk je dat je niet meer zo overspoeld wordt door angst. Je ontdekt dat je de angst als het ware zelf kunt dragen. Je zult in onze ervaring dan ook gaan merken dat je fysieke angstreacties (trillen, zweten, opstijgen naar je hoofd, hartkloppingen, hyperventilatie) minder zullen worden.

Somberheid en depressie

Gevoelens van zwaarmoedigheid en somberheid, of het niet meer zo zien zitten spelen bij 7 à 8 procent van onze cliënten.

Als je last hebt van deze klachten is het vaak moeilijk om in beweging te komen. We gaan dan samen kijken waardoor de neerwaartse spiraal van gevoelens is ontstaan, en hoe je die kunt doorbreken. Vaak is er naast ondersteuning ook stimulans en vertrouwen nodig om de stap naar buiten te nemen: je weer te richten op het contact met anderen en te zoeken naar zingeving in je leven.

Haptotherapie zal dan ook vooral aanspreken op een combinatie van bewust voelen én letterlijk en figuurlijk in beweging komen.

Lichamelijke klachten

Een andere groep cliënten is de groep die last heeft van lichamelijke klachten (bijvoorbeeld in rug, schouders en nek, hoofdpijn, hartkloppingen), waarvoor geen lichamelijke oorzaak is gevonden, of die chronisch zijn. Zij zoeken hulp om anders met deze klachten om te gaan. Vaak merken ze dat bewuster stilstaan bij wat er in het lichaam te voelen is, ze verder helpt. We neigen pijnklachten te negeren. In de haptotherapie ontdek je dat de klachten juist af kunnen vlakken als je er meer voelend met je aandacht naar toegaat. De haptotherapeut helpt je bewuster je gevoel in te zetten en je klachten meer een plek te geven, waardoor ze vaak minder last veroorzaken.

Onzekerheid, zelfvertrouwen, en persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast zijn er veel andere klachten en thema’s die spelen bij cliënten:

 • met onzekerheid en onveiligheid omgaan

 • accepteren wat er is, rouwverwerking

 • omgaan met gezondheidsproblemen

 • verwerken van heftige momenten in je leven

 • ontwikkelen van zelfvertrouwen

 • in beweging en tot actie komen

 • relatie- en intimiteitsproblemen

 • omgaan met een verandering van levensfase

 • stil  staan bij wie je bent en bij wat je voelt

 • persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

Is haptotherapie voor jou de goede keuze?

Mensen vragen mij vaak wanneer ze nu specifiek voor haptotherapie moeten kiezen. Mijn antwoord is: als je hulp zoekt en deze website jou aanspreekt! Als je op een aantal van onderstaande vragen “JA” antwoordt, dan ben je op de goede plek!

 • als praten over je problemen nog niet geholpen heeft
 • als je op je gevoelsleven aangesproken wilt worden
 • als je je problemen wilt doorléven i.p.v. er óver te praten
 • als je je problemen verstandelijk wel begrijpt, maar niet verder komt, en denkt “wat nu, wat doe ik er nu aan”
 • als je het gevoel hebt dat je lijf je veel te vertellen heeft
 • als je merkt dat je problemen in de kern te maken hebben met je omgang met je zelf en anderen
 • als je wilt ervaren hoe je in het leven staat
 • als je je problemen in de kern wil aanpakken
 • als je met betrokkenheid en als mens aangesproken wilt worden
 • als wat je leest over haptotherapie bij je past

Haptotherapie of coaching

Haptotherapie valt onder de aanvullende zorg bij de zorgverzekeraars. In de meeste gevallen betaal je zelf een gedeelte en je zorgverzekeraar het andere deel, tot een bepaald maximum per jaar.

Denk je dat je werkgever mee kan of wil delen in de kosten van de begeleiding? Bijvoorbeeld omdat:

 • Je klachten ook met het werk te maken hebben
 • Je werkgever zich realiseert dat het ook in haar of zijn belang is dat je snel en goed geholpen wordt, zodat je je werk weer goed en met plezier kan doen
 • Je werkgever hoge kosten van langdurig verzuim wil voorkomen (vergis je niet, de kosten van verzuim zijn vele malen hoger dan die van een traject!)
 • Je werkgever je graag wil helpen als je het (privé) moeilijk hebt?

Dan kan je ook kijken of een coachingstraject of coachingsprogramma op maat voor jou handig is. Ik ondersteun bedrijven met individuele coachingprogramma’s en coachingprogramma’s voor groepen. Ik maak voor deze programma’s een maatwerkofferte nadat we eerst jou wensen en die van je werkgever besproken hebben. Je kunt je werkgever ook naar deze informatie verwijzen. Bij de coachingsprogramma’s werken we ook uitgebreider met thuisopdrachten die ondersteunen wat je in de sessies leert.

Aanmelden

Met onderstaand contactformulier kun je je meteen aanmelden voor haptotherapie of een vraag stellen. Je kunt me ook bereiken op telefoon 06-34751824.

Aanmeldformulier


  Hierbij geef ik toestemming voor toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres: (verplicht)