Bewustworden van je gevoel

Wat gebeurt er vanaf aanmelden

Als je je aanmeldt voor haptotherapie, neem ik eerst telefonisch contact met je op. In het gesprek bepalen we samen wat voor jou de beste keuze is en wat jou het beste gevoel geeft: eerst een kennismakingsgesprek, meteen een sessie. Er zijn ook mogelijkheden om je werk in de begeleiding te betrekken in een programma voor hulp bij een burn-out of een afgebakend stressprogramma.  Dan kan je werkgever wellicht bijdragen aan een deel van de kosten van de begeleiding.

Behandeling haptotherapie

Opbouw, sfeer en werkwijze haptotherapie

Opbouw van de behandeling

De Haptotherapie wordt gestart met een intakefase waarna we concrete behandeldoelen opstellen. Dan gaan we de procesfase in, waarin we werken aan het opbouwen van je energie, je zekerheid of zelfbewustzijn, je probleem op het relationele vlak, of datgene (in jouw woorden) waarin jij wilt groeien als mens, gekoppeld aan de concrete doelen die we hebben besproken.

De eerste weken kom je elke week of om de week, daarna wordt de tussenpauze groter. Gemiddeld zijn mensen 7 – 8 sessies in behandeling bij mij. Als ‘je emmer flink vol’ is, of als er veel speelt uit het verleden, dan zijn er vaak meer sessies nodig. Soms komen mensen op 10-12 sessies uit, en er zijn ook mensen die een langere periode in behandeling blijven en baat hebben bij rond de 20 sessies. Na de intake krijgen we daar meestal wel meer zicht op.

In de procesfase zullen we – zeker als je wat langer in behandeling bent – regelmatig een evaluatiemoment inlassen. Dan kunnen we eventueel gestelde doelen veranderen of nieuwe doelen toevoegen. En kun je voor jezelf een momentopname maken hoe ver je al bent, en of je wellicht zelf verder kunt zonder begeleiding.

Als we het gevoel hebben dat je voldoende nieuwe ervaring hebt opgedaan, en de problemen waarmee je begon aan de behandeling goed kunt hanteren, dan sluiten we de begeleiding af.

Opbouw van de sessies

De werkwijze haptotherapie: In een sessie zullen we altijd beginnen met een gesprek over hoe het op dat moment met je is, en wat je nog meegenomen hebt van de ervaringen van de vorige behandeling. We staan dan stil bij de vraag of wat je ervaren hebt, ook herkenbaar was in het dagelijks leven, en of je er op een andere manier dan je eerder gewend was mee om hebt kunnen gaan. Ook kijken we of er in de tussenliggende weken belangrijke of lastige dingen in je leven gebeurd zijn, die te maken hebben met je leerdoelen.

Dan maken we in de meeste sessies een overstap naar een ervaringssituatie of aanraking, waarbij je kunt voelen hoe op dit moment het contact met je eigen gevoel is, en wat dat betekent voor de situaties die we daarvoor besproken hebben. Je kunt dan voelen wat je herkent en wat je van jezelf bent tegen gekomen in de besproken situaties. Het kan ook zijn dat er dan oude gevoelens los komen die verwerkt kunnen worden.

We sluiten de sessie af, door datgene wat je hebt ervaren in de sessie af te stemmen met het verhaal waarmee je binnenkwam.

De sfeer in de sessie

Ont-moeten

In de haptotherapie staat de ontmoeting tussen mensen centraal. De ontmoeting tussen jou en de mensen om je heen. In het contact met mij ervaar je een heleboel van jezelf. Het is dan ook belangrijk dat je na een eerste sessie het gevoel hebt dat het tussen ons ‘klikt’. Een prettig gevoel is een voorwaarde voor een geslaagde behandeling.

Ont-moeten staat ook voor ‘Even niets hoeven’. Je voelt je welkom en vrij, zodat je zonder de druk van het dagelijks leven kan ontdekken en echt eens bij jezelf stil kan staan. Stilstaan is nodig om tot verandering te komen. En voor veel mensen een heerlijke ervaring waar ze al lang naar uitkeken: mogen zijn wie je bent!

Uitnodiging en stilstaan bij je gevoel

Ik nodig je uit om je ruimte te nemen en bewust te voelen wat er te voelen is. We gaan op zoek naar de betekenis die je gevoelens hebben voor jou. Van hieruit ontwikkel je vertrouwen in je eigen gevoelssignalen, en leer je deze signalen te gebruiken om je leven vorm te geven in het contact met de ander. De werkvormen die ik hanteer zijn gesprekken, ervaringssituaties in de ruimte, en aanraking.

Werkvormen en werkwijze haptotherapie

Anne Rodenburg behandeltafel

Gesprekken

Jouw voelen wordt ten eerste aangesproken in de gesprekken die we hebben. We staan stil bij je problemen in het dagelijks leven, en bij de emoties die je daarbij beleeft. We gaan in op wie je bent en hoe dat bepaalt hoe je omgaat met je problemen. Hoe zou je je kunnen en willen ontwikkelen om steviger in het leven te staan?

Ervaringssituaties

In ervaringssituaties of positiebepalingen bied ik je de mogelijkheid te ervaren hoe je je voelt ten opzichte van de ander. Wanneer voel jij je lekker: op afstand of juist in de nabijheid van de ander, als je de leiding neemt, of als je de ander volgt, als je samen met de ander bent of juist alleen? Je leert je eigen gevoelssignalen serieus te nemen en er naar te handelen. Je bepaalt letterlijk je positie ten opzichte van de ander. Hierin ben ik als therapeut degene aan wie je kunt ervaren en ontdekken wat voor jou belangrijk is en waar jou grenzen liggen.

Aanraking

De derde werkvorm is de aanraking. Hierin ervaar je hoe het is om aangeraakt te worden, wat je gevoelens over jezelf vertellen, wat aanraking je kan brengen en hoe de aanraking je kan ondersteunen om steviger in je schoenen te komen te staan.
In alle werkvormen bouw je vertrouwen op in je eigen gevoel zodat je zelf in ontwikkeling kan komen.
Ik gebruik alle werkvormen of het nu een individuele sessie of een traject betreft. Ook zullen we de verschillende werkvormen zowel in de intakefase als in de procesfase in overleg met jou inzetten. De werkvormen helpen jou om duidelijk te krijgen wat je zelf voelt en wilt, wat je nodig hebt en wat je liever mist als kiespijn!

Aanmelden

Denk je dat je werkgever mee kan delen in de kosten van de begeleiding? ik ondersteun bedrijven met individuele coachingprogramma’s en coachingprogramma’s voor groepen op maat. Ik maak voor deze programma’s een maatwerkofferte nadat we eerst jullie wensen besproken hebben. Je kunt je werkgever ook naar deze informatie verwijzen. Met onderstaand contactformulier kun je je meteen aanmelden voor een sessie haptotherapie of een andere vraag stellen. Je kunt me ook bereiken op telefoon 06-34751824.

Aanmelden

Denk je dat je werkgever mee kan delen in de kosten van de begeleiding? ik ondersteun bedrijven met individuele coachingprogramma’s en coaching programma’s voor groepen op maat. Ik maak voor deze programma’s een maatwerkofferte nadat we eerst jullie wensen besproken hebben. Je kunt je werkgever ook naar deze informatie verwijzen. Met onderstaand contactformulier kun je je meteen aanmelden voor een sessie haptotherapie of een andere vraag stellen. Je kunt me ook bereiken op telefoon 06-34751824.

Aanmeldformulier


    Hierbij geef ik toestemming voor toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres: (verplicht)