Wat gebeurt er na aanmelden

Kennismakingsgesprek of eerste sessie

Als je je aanmeldt voor haptotherapie, neem ik eerst telefonisch contact met je op. In het gesprek bepalen we samen wat voor jou de beste keuze is en wat jou het beste gevoel geeft: kom je eerst voor een kort kennismakingsgesprek, of plannen we meteen een hele sessie in? Er zijn ook mogelijkheden bij mij in de praktijk om je werk in de begeleiding te betrekken in een coachingstraject voor hulp bij een burn-out of een stressprogramma gericht op duurzame balans.  Als je voor een coachingstraject kiest, kan je werkgever wellicht bijdragen aan een deel van de kosten van de begeleiding.  Aan de telefoon of in de eerste sessie kijken we samen wat voor jou het handigst is.

Opbouw haptotherapie

Opbouw van de behandeling

Het eerste kennismakingsgesprek is de start van een intakefase. Deze duurt 3 à 4 sessies, en tijdens die sessies gaan we dieper in op je verhaal, en doe je je eerste gevoelservaringen op met ervaringsoefeningen en aanraking. Telkens kijken we daarbij wat het beste bij jouw situatie aansluit. Door in deze intakefase al wat ervaringen op te doen, ga je ontdekken wat het bewuster voelen van lichamelijke gevoelens en emoties jou kan brengen om als mens te groeien en je problemen in het dagelijks leven aan te pakken. Aan het eind van de intakefase stellen we concrete behandeldoelen op. Dan gaan we de procesfase in, waarin we met gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking werken aan het verminderen van stress, opbouwen van je rust en energie, je zekerheid of zelfbewustzijn, je probleem op het relationele vlak, of datgene (in jouw woorden) waarin jij wilt groeien als mens, gekoppeld aan de concrete doelen die we hebben besproken.

De eerste weken kom je elke week of om de week, daarna wordt de tussenpauze groter. Gemiddeld zijn mensen 7 – 8 sessies in behandeling bij mij. Als ‘je emmer flink vol’ is, of als er veel speelt uit het verleden, dan zijn er vaak meer sessies nodig. Soms komen mensen op 10-12 sessies uit, en er zijn ook mensen die een langere periode in behandeling blijven en baat hebben bij rond de 20 sessies. Na de intake krijgen we daar meestal wel meer zicht op.

In de procesfase zullen we – zeker als je wat langer in behandeling bent – regelmatig een evaluatiemoment inlassen. Dan kunnen we eventueel gestelde doelen veranderen of nieuwe doelen toevoegen. En kun je voor jezelf een momentopname maken hoe ver je al bent, en of je wellicht zelf verder kunt zonder begeleiding.

Als we het gevoel hebben dat je voldoende nieuwe ervaring hebt opgedaan, en de problemen waarmee je begon aan de behandeling goed kunt hanteren, dan sluiten we de begeleiding af. Vaak komen mensen na een aantal maanden nog een keer terug om nog wat extra stevigheid op te bouwen.

Opbouw van de sessies

De sessies starten met de vraag hoe het op dat moment met je gaat, en wat je in het dagelijks leven hebt ervaren dat juist goed ging of nog lastig was. Ook staan we stil bij wat er is blijven hangen van de ervaringen van de vorige behandeling. Was wat je ervaren hebt in de sessie ook herkenbaar in het dagelijks leven? En heb je nu op een prettiger of fijnere manier met bepaalde situaties om kunnen gaan? We kijken of je ervaringen en je leerdoelen op elkaar aansluiten.

Dan maken we in de meeste sessies een overstap naar een ervaringssituatie of naar aanraking terwijl je op de behandelbank ligt. Hierbij kun je voelen hoe op dat moment het contact met je eigen gevoel is, en wat dat betekent voor de situaties die we daarvoor besproken hebben. Je kunt je dan bewust worden van wat je herkent en wat je van jezelf bent tegengekomen in de besproken situaties. Het kan ook zijn dat er dan oude gevoelens loskomen die verwerkt kunnen worden, zodat je weer meer ruimte voor jezelf voelt.

Zeker in het begin van de begeleiding is er in de sessies vooral nog tijd nodig om in het gesprek stil te staan bij je levensverhaal, en de dingen waar je tegenop loopt in het dagelijks leven. Dat geeft je het gevoel dat je niet alleen staat in je probleem, en dat zorgen en onzekerheden veilig met iemand gedeeld kunnen worden. Het gesprek maakt helder wat voor ondersteuning je nodig hebt, en tijdens het gesprek ontdek je dat het delen van je gevoelens je al weer verder kan helpen. Hierdoor ontstaat er meer rust en vertrouwen dat je stappen kunt nemen waardoor het dagelijks leven makkelijker wordt.

We sluiten de sessie af door het verhaal waarmee je binnenkwam tegen het licht te houden van je ervaring tijdens de sessie.

De sfeer in de sessie

Ont-moeten

In de haptotherapie staat de ontmoeting tussen mensen centraal. De ontmoeting tussen jou en de mensen om je heen. In het contact met mij ervaar je een heleboel van jezelf. Het is dan ook belangrijk dat je na een eerste sessie het gevoel hebt dat het tussen ons ‘klikt’. Een prettig gevoel is een voorwaarde voor een geslaagde behandeling.

Ont-moeten staat ook voor ‘Even niets hoeven’. Je voelt je welkom en vrij, zodat je zonder de druk van het dagelijks leven kan ontdekken en echt eens bij jezelf stil kan staan. Stilstaan is nodig om tot verandering te komen. En voor veel mensen een hele fijne ervaring waar ze al lang naar uitkeken: mogen zijn wie je bent!

Uitnodiging en stilstaan bij je gevoel

Ik nodig je uit om je ruimte te nemen en bewust te voelen wat er te voelen is. We gaan op zoek naar de betekenis die je gevoelens hebben voor jou. Van hieruit ontwikkel je vertrouwen in je eigen gevoelssignalen, en leer je deze signalen te gebruiken om je leven vorm te geven in het contact met de ander. De werkvormen die ik hanteer zijn gesprekken, ervaringssituaties in de ruimte, en aanraking.

Werkvormen en werkwijze haptotherapie

Gesprekken

Door de gesprekken die we hebben kom je al dichter bij je gevoel. We staan stil bij je problemen in het dagelijks leven, en bij de emoties die je daarbij beleeft. We gaan in op wie je bent en hoe dat bepaalt hoe je omgaat met je problemen. Je merkt dat het delen van je verhaal oplucht, ruimte geeft, en je zicht geeft op wat je zou willen leren. Hoe zou je je kunnen en willen ontwikkelen om steviger in het leven te staan?

Kenmerkend voor een gesprek met mij als haptotherapeut is dat we niet óver gevoelens en emoties praten, maar dat we het gesprek vanúit gevoelens en emoties met elkaar voeren. We zoeken samen naar gevoelswoorden die jou helpen je verhaal en wat je daarbij voelt te delen. Dat zorgt ervoor dat het geen afstandelijk gesprek wordt, maar een gesprek waarin je werkelijk jezelf kunt zijn. Dat lucht op, geeft ruimte, en maakt dat ‘de kwartjes vallen’. Daardoor ga je nieuwe mogelijkheden en de oplossing zien en komt er ruimte voor jezelf.

Anne Rodenburg behandeltafel

Ervaringssituaties

In ervaringssituaties of positiebepalingen bied ik je de mogelijkheid te ervaren hoe je je voelt ten opzichte van de ander. Wanneer voel jij je lekker: op afstand of juist in de nabijheid van de ander, als je de leiding neemt, of als je de ander volgt, als je samen met de ander bent of juist alleen? Je leert je eigen gevoelssignalen serieus te nemen en er naar te handelen. Je bepaalt letterlijk je positie ten opzichte van de ander. Hierin ben ik als therapeut degene aan wie je kunt ervaren en ontdekken wat voor jou belangrijk is en waar jou grenzen liggen.

Aanraking

De derde vorm waarmee ik je help om bij je gevoel stil te staan is aanraking terwijl je op de behandelbank ligt. Hierin ervaar je hoe het is om aangeraakt te worden, wat je gevoelens over jezelf vertellen, wat aanraking je kan brengen en hoe de aanraking je kan ondersteunen om steviger in je schoenen te komen te staan. Je ontdekt hoe je dichter bij je gevoelservaringen in je lichaam kunt blijven, een stevige omhulling kunt ervaren in jezelf, en hoe aanraking door een ander jou veiligheid kan bieden, kan ondersteunen of activeren.

Voor veel mensen kan het ook een ervaring zijn waarin een gevoel van onveiligheid in de nabijheid van anderen zich op jouw tempo kan ontwikkelen tot een gevoel van vertrouwen, omdat je gaat ontdekken dat de manier waarop je aangeraakt wordt belangrijk is: aanraking kan jou belasten of zelf bedreigen, maar kan ook juist veiligheid bieden, als de aanraking maar ‘op maat’ is! Door te ervaren dat aanraking juist ook op jouw afgestemd kan zijn, kunnen eerdere negatieve ervaringen in het leven met aanraking in ander perspectief komen te staan.

In alle werkvormen bouw je vertrouwen op in je eigen gevoel zodat je zelf in ontwikkeling kan komen. We zullen de verschillende werkvormen zowel in de intakefase als in de procesfase inzetten, daar waar het past in jouw situatie. De werkvormen helpen jou om duidelijk te krijgen wat je zelf voelt en wilt, wat je nodig hebt om je veilig en stevig te voelen en in beweging te komen, en om helder te krijgen wat jouw juist niet helpt in je ontwikkeling.

Haptotherapie of coaching

Haptotherapie valt onder de aanvullende zorg bij de zorgverzekeraars. In de meeste gevallen betaal je zelf een gedeelte en je zorgverzekeraar het andere deel, tot een bepaald maximum per jaar.

Denk je dat je werkgever mee kan of wil delen in de kosten van de begeleiding? Bijvoorbeeld omdat:

  • Je klachten ook met het werk te maken hebben
  • Je werkgever zich realiseert dat het ook in haar of zijn belang is dat je snel en goed geholpen wordt, zodat je je werk weer goed en met plezier kan doen
  • Je werkgever hoge kosten van langdurig verzuim wil voorkomen (vergis je niet, de kosten van verzuim zijn vele malen hoger dan die van een traject!)
  • Je werkgever je graag wil helpen als je het (privé) moeilijk hebt?

Dan kan je ook kijken of een coachingstraject of coachingsprogramma op maat voor jou handig is. Ik ondersteun bedrijven met individuele coachingprogramma’s en coachingprogramma’s voor groepen. Ik maak voor deze programma’s een maatwerkofferte nadat we eerst jou wensen en die van je werkgever besproken hebben. Je kunt je werkgever ook naar deze informatie verwijzen. Bij de coachingsprogramma’s werken we ook uitgebreider met thuisopdrachten die ondersteunen wat je in de sessies leert.

Aanmelden

Met onderstaand contactformulier kun je je meteen aanmelden voor haptotherapie of een vraag stellen. Je kunt me ook bereiken op telefoon 06-34751824.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor haptotherapie. Haptotherapie valt onder de aanvullende zorg bij de zorgverzekeraars. In de meeste gevallen betaal je zelf een gedeelte en je zorgverzekeraar het andere deel, tot een bepaald maximum per jaar.

Denk je dat je werkgever mee kan of wil delen in de kosten van de begeleiding? Bijvoorbeeld omdat:

  • Je klachten ook met het werk te maken hebben
  • Je werkgever zich realiseert dat het ook in haar of zijn belang is dat je snel en goed geholpen wordt, zodat je je werk weer goed en met plezier kan doen
  • Je werkgever hoge kosten van langdurig verzuim wil voorkomen (vergis je niet, de kosten van verzuim zijn vele malen hoger dan die van een traject!)
  • Je werkgever je graag wil helpen als je het (privé) moeilijk hebt?

Dan kan je ook kijken of een coachingstraject of coachingsprogramma op maat voor jou handig is. Ik ondersteun bedrijven met individuele coachingprogramma’s en coachingprogramma’s voor groepen. Ik maak voor deze programma’s een maatwerkofferte nadat we eerst jou wensen en die van je werkgever besproken hebben. Je kunt je werkgever ook naar deze informatie verwijzen. Bij de coachingsprogramma’s werken we ook uitgebreider met thuisopdrachten die ondersteunen wat je in de sessies leert.

Met onderstaand contactformulier kun je je meteen aanmelden voor haptotherapie of een vraag stellen. Je kunt me ook bereiken op telefoon 06-34751824.

Aanmeldformulier


    Hierbij geef ik toestemming voor toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres: (verplicht)