multitasking vrouw pinterest geen toestemming

Moeite om je balans te vinden?

Als we echt van het leven willen genieten, hebben we een gevoel van balans nodig, zodat we ons plezier en geluk niet laten ondersneeuwen door alles wat er in het leven ‘moet gebeuren’.

Herken jij jezelf (of een medewerker) in de volgende beschrijving van moeite met het vinden van een balans?

 • Ik voel dat ik onvoldoende balans heb

 • Ik ben wel eens bang dat ik burn-out of overspannen raak.

 • Ik wil meer rust en een blijvende balans in mijn leven inbouwen

 • Ik heb mijn balans wel (weer) redelijk op orde, maar ik wil zeker zijn dat ik ook in balans blijf qua werk en privé

 • Ik wil meer richting en focus hebben

 • Ik heb behoefte aan meer gevoel voor wat me echt drijft en bezielt

 • Ik wil me bewuster zijn van wat ik graag zou willen bijdragen aan de wereld

Programma voor duurzame balans

Een duurzaam-in-balansprogramma, omdat je leven veel aspecten kent die je allemaal met elkaar in balans wilt brengen, zodat je je duurzaam en met plezier volledig in kunt zetten op je werk en in je privé-situatie.

Dit is een programma voor jou als je de dreiging van een burn-out voelt, of als je al een eind op weg bent in je eerste herstel na een burn-out, en je er voor wilt zorgen dat jouw tijdens het herstel opgebouwde stevigheid blijvend en duurzaam is. Ook voor ‘multi-taskende vrouwen’ die het nog wel ‘volhouden’, maar een verlangen hebben om meer rust en balans in hun leven in te bouwen, is dit programma geschikt.

vrouw - werk en gezin

Zodat je een nieuwe balans tussen privé en werk kunt vinden, op een voor jou fijne, plezierige en energieke manier, met goede hoop en perspectief voor de toekomst. Waarbij je het gevoel hebt dat je echt je leven vanuit je hart vorm kunt geven, en dat wat je dagelijks doet afstemt op wat je diep van binnen wilt, zodat je je eigen waarde weerspiegeld ziet in wat je doet

Duurzame balans: op meerdere lagen blijvend veranderen

Het duurzaam-in-balansprogramma is een langere termijn programma dat we kunnen afstemmen op een periode van een half jaar tot een jaar, al naar gelang je behoefte, en dat je in principe in een kleine groep gelijkgestemden volgt, die allemaal op zoek zijn naar een betere balans: vanuit hun eigen gevoel, met hart voor zichzelf en de wereld om hen heen, en in verbinding met hun eigen bezieling en verlangens voor hun leefwereld.

Door een langere tijd met je balans bezig te zijn, krijg je de mogelijkheid om een nieuwe balans ook daadwerkelijk in je leven te integreren, niet alleen op een oppervlakkig praktisch niveau, maar met een stevige ondersteuning op diepere lagen van je persoonlijke ontwikkeling, rakend in je hart en gebaseerd op je eigen bezieling.

Mocht je een individuele aanpak prettiger vinden, dan zijn daar mogelijkheden voor, maar juist het delen en samen ervaren met anderen biedt zoveel ondersteuning bij het duurzaam groeien. Voor elkaar ben je dan een bron van inspiratie en het geeft je het gevoel niet alleen te hoeven doen. Heel graag werk ik ook met een buddy-systeem waarbij deelnemers met elkaar optrekken in het bereiken van hun doel. Op die manier leer je ook mensen kennen die op een zelfde manier met hun werkdruk en stress leren om te gaan, zodat je samen aan één woord genoeg hebt.

je waarde zien

Vorm

 • Meerdere groepsdagen verdeeld over een periode van een half jaar tot een jaar

 • Ervaringsvormen vanuit de haptonomie

 • Uitgebreide ondersteuning door mijn 7-stappenplan voor meer flow en balans in je leven

 • Veel oefeningen gericht op het aanspreken van je hart (waar wordt jij nu blij van?!) en je diepere waarde en bezieling (wat wil jij bereiken in je leven, waar sta jij voor, wat is voor jou van waarde, en wat is jouw waarde?)

De essentie van dit programma

Betrokkenheid en persoonsgericht

 • Begrip voor de situatie waarin je je bevindt

 • Meer leren stil staan bij wat je voelt, door persoonsgerichte, betrokken, zorgvuldige aandacht te geven aan wat er op jouw werk en in jouw leven speelt

Gebaseerd op krachtige ervaringsoefeningen vanuit de haptonomie

 • Je laten ervaren wat jij nodig hebt om beter in balans te zijn of te komen.

 • Je laten ervaren hoe je je grenzen kunt aangeven in geval van stress

 • Je vertrouwen te helpen ontwikkelen in jouw wijze van omgaan en communiceren met je collega’s, leidinggevenden of medewerkers

 • Je handvatten aanreiken om anders met situaties om te gaan, ondersteund door dieper begrip voor je eigen persoonlijkheid, behoeften en waarde.

 • Je te helpen ontdekken wat jij nodig hebt om tot bloei te komen.

 • In ervaringssituaties en lijfelijk te laten ervaren hoe je gevoelsmatig en emotioneel in je werksituatie staat

Aangevuld met oefening gericht op persoonlijke ontwikkeling

 • Omgaan met je geconditioneerde maar niet door jou gewenste gedrag

 • Leren handelen vanuit je authentieke gedrag

Samen en duurzaam

 • Met meerdere mensen het programma doorlopen zodat je kunt delen en stevigheid vindt door herkenning

 • Met een buddy optrekken, zodat je elkaars eerste steunpunt bent.

 • Begeleiding voor langere tijd zodat je het geleerde in je leven kunt integreren

Wat we doen

 • Ervaringswerkvormen, gesprekken en aanraking als in het snel-op-de-been programma worden verder uitgewerkt

 • Meditatie-oefeningen die helpen te focussen op wat voor jou de essentie is van het ontstaan van je burn-out en van wat je verlangen is voor de toekomst

 • Thuis-opdrachten

  • Over je levensgeschiedenis
  • Jouw essentie als persoon
  • Je talenten
  • Je verlangen
  • Werken vanuit je hart
  • Je missie in je leven
  • Je waarde voelen
  • Je waarde tot uiting brengen
 • Thuis-oefeningen

  • Om structureel aan een nieuw ritme te werken en dit te integreren in je leven
 • Groepsdagen

  • Voor het ervaren van ondersteuning
  • Met zo mogelijk een buddy ter ondersteuning

Testimonial over begeleiding ten aanzien van stress

De tijd met Anne heb ik echt ervaren als ‘mijn’ tijd waarin ik met mezelf en mijn belemmeringen bezig kon zijn. Anne heeft me het gevoel gegeven dat het veilig was om dingen onder ogen te zien en te laten gebeuren. Dat deed ze met liefde, zichtbaar plezier en vertrouwen in zichzelf en in mij. Daarmee heeft ze een omgeving gecreëerd waarin gebeurde wat er mocht gebeuren. Dit alles heb ik ervaren als een prachtige manier om te leren. Ik kan weer verder met leven in  plaats van overleven!

Monique de Zwart

Hoofd Model BesturingsCentrum
Operationeel Controle Centrum Rail

Operationeel Controle Centrum Rail

Kosten

Ik maak een offerte afhankelijk van de precieze invulling van het programma, op basis van overleg met jou en je werkgever.

Overleg vast met je werkgever of er mogelijkheden zijn tot kostendeling: ook voor jouw werkgever is het belangrijk dat je duurzaam en met plezier inzetbaar bent, en dat je helder zicht hebt op wat je kunt, waar je grenzen liggen, wat je drijft en hoe je daarover met collega’s, medewerkers, leidinggevenden in contact kunt staan: persoonlijk leiderschap.

Andere mogelijkheden:

Contact formulier aanmelden programma duurzame balans


  Hierbij geef ik toestemming voor het toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres (verplicht)

  Je naam en email-gegevens worden in dit formulier gevraagd om het antwoord op je vraag naar de juiste persoon terug te kunnen sturen. De informatie die je in dit Contactformulier naar de praktijk stuurt, wordt beveiligd verzonden. De informatie zal alleen gebruikt worden om de vraag die je stelt te beantwoorden of de aanmelding die je doet op de juiste wijze af te handelen. De informatie zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zal niet doorgestuurd worden aan derden. Gebruik deze link als je meer informatie wilt over wat er gebeurt met je gegevens, de locatie van bewaring, de bewaartermijn en de toegang tot de gegevens.