Anne Rodenburg:

“Het bewegen van mensen heeft me altijd geïnteresseerd!”

Dat is haptotherapeut en burnout coach Anne Rodenburg ten voeten uit!

Anne Rodenburg - burnout coach en haptotherapeut Den Bosch

Interesse in fysiek bewegen en bewegen als mens

Vroeger lag mijn interesse meer op het fysieke vlak, inmiddels ben ik door mijn eigen levenservaringen steeds meer geboeid geraakt door wat mij beweegt als mens! Als mens zijn we altijd in beweging, we groeien en ontwikkelen ons continu! Daarbij is het belangrijk om stil te staan bij vragen als: wat beweegt mijzelf, en wat beweegt andere mensen om te doen wat we doen.

Stilstaan bij ons menselijk gevoel

Wat voelen of beleven we daarbij? Hoe staan we in het leven? Wat belemmert mij of een ander in het leven? Wat hebben we nodig om te kunnen groeien? Wat we in onze bewegingen laten zien, weerspiegelt wie we zijn, en dat is ons hele leven door in beweging! In de haptonomie staan deze vragen centraal.

Het is inspirerend om met cliënten mee te mogen leven als haptotherapeut en burnout coach

Sinds 2008 ben ik haptotherapeut, en vanaf 2016 ben ik me daarbij steeds meer gaan richten op burnout coaching. Ik ervaar het als inspirerend om bij cliënten mee te mogen maken hoe hun vertrouwen in het eigen voelen en het eigen gevoelsleven zich ontwikkelt. Het is mooi om te zien hoe iemand langzaam meer ruimte gaat ervaren waardoor hij of zij vervolgens in beweging komt en steeds meer op eigen kracht in het leven gaat staan. Ook voor mijzelf gaat dat proces nog steeds voort.

Opleiding en werkervaring: kennis, vaardigheden en eigenschappen

Bewegingswetenschappen: interesse in beweging

Al na mijn schooltijd interesseerde ik me voor de mens in beweging. Daarom ben ik bewegingswetenschappen (VU Amsterdam) gaan studeren. Met deze studie heb ik me verdiept in zowel de medisch-biologische als de sociaal-psychologische aspecten van bewegen. De fysieke aspecten van het bewegen hadden in die periode mijn grootste interesse. Vanuit deze opleiding heb ik jaren aan de universiteit als onderzoeker gewerkt, en heb ik later nieuwe toepassingen van MRI beeldvorming ontwikkeld bij Philips Medical Systems in samenwerking met ziekenhuizen.

Eigen ervaring: Balans teruggevonden door bevestiging en stimulans

Later heb ik in de combinatie van werk en gezin (ik ben getrouwd en heb drie dochters) zelf ervaren dat er geen balans meer was tussen mijn verschillende activiteiten. In die periode hebben de bevestiging en stimulans die ik in haptotherapie en haptonomie ervaren heb, me geholpen mijn eigen pad te gaan. Ik werd me bewuster van mijn eigen gevoelens en de wijze waarop ik met mezelf omging in relatie tot anderen. Daardoor ervaar ik nu steeds meer rust en vertrouwen in mijn eigen kracht. Ook besef ik me steeds meer dat vrouwen die werk en gezin combineren een flinke steun in de rug verdienen!

Opleiding haptonomie: verdere persoonlijke ontwikkeling als mens!

Mijn interesse in de mens in beweging heeft zich door mijn eigen ontwikkeling verdiept op het sociaal-emotionele vlak. Steeds meer begon het te kriebelen om zelf ook mensen te gaan begeleiden. Daarom ben ik in 2003 de opleiding tot haptotherapeut gaan doen en heb ik al weer sinds 2008 mijn praktijk voor haptotherapie. Inmiddels heb ik me ook bijgeschoold in de haptonomische begeleiding van kinderen en hun ouders en in haptonomische zwangerschapsbegeleiding.

Spiritualiteit en zingeving: steeds meer bewust worden van menselijke waarde

Daarnaast heb ik me steeds meer verdiept in spiritualiteit en zingeving: bij Willem Glaudemans deed ik de opleidingen voor coach in Het Talentenspel voor individuele mensen, coach Talentenspel met groepen, en de nascholing Vergevingscoaching. Deze opleidingen waren een enorme verrijking, en hebben me de handvaten gegeven om mensen juist ook te begeleiden in de groei van hun besef van compassie met zichzelf en met anderen, en in de groei van hun bewustzijn van hun positie in het grotere geheel van menselijke verbondenheid met de wereld om ons heen. Het heeft me het belang van waardebesef gebracht, en me een diepe verbondenheid met de essentie van het leven gegeven.

Anne Rodenburg: kernkwaliteiten

Hier geloof ik in!

  • Zorgvuldige betrokkenheid

  • Vertrouwen bieden

  • Respect voor ieders eigen ontwikkeling(stempo)

  • Door stil te staan bij ‘dat wat er is’, begint acceptatie en ontstaat ruimte

Een fijne balans tussen een analytische blik en een empathische houding

Dat leidt tot groei en ontwikkeling!

Ik probeer mijn analytische en ordenende kwaliteiten vanuit mijn oorspronkelijke opleiding en werkervaring te integreren met de stevigheid en zachtheid die ik later als mens heb mogen ontwikkelen.

Daarbij vertrouw ik erop dat ik daardoor een situatie kan creëren waarin de cliënt het gevoel krijgt dat zij of hij er toe doet, waardoor zij of hij in beweging kan komen en haar of zijn leven anders kan gaan inrichten. Ik werk vanuit mijn gevoel en mijn hart! In het besef dat we allemaal deel zijn van het grotere geheel van het wonderschone leven! Dat besef gun ik jou ook!

Mogelijkheden voor jou

Haptotherapie en burnout coaching

Je kunt bij mij terecht voor individuele sessies Haptotherapie en ik ondersteun bedrijven met individuele progamma’s voor burnout coaching en coachingprogramma’s voor groepen op maat. Ik maak voor deze programma’s een maatwerkofferte nadat we eerst jullie wensen besproken hebben.

Welke stap wil jij nemen?

Welkom in mijn praktijk. Ik help je graag!

Anne Rodenburg

Burnout coach

Haptotherapeut Den Bosch