Klaar met je werkstress?!

Werkdruk, stress en burn-out

Drie woorden die een groot probleem benoemen in onze samenleving. Rond de 20% van de werknemers heeft last van werkstress. De kosten van ziekteverzuim liggen hoog in onze samenleving. Ongeveer 1/3 van het verzuim wordt veroorzaakt door mentale overbelasting en psychische klachten. Het aandeel van stress en burn-out in de kosten van verzuim ligt nog veel hoger. Dat komt omdat verzuim door stress en burn-out altijd langdurig is.

Ben jij uitgevallen door stress en burn-out?

Laat je zo snel mogelijk helpen: je verhaal delen helpt!

Als je uitvalt, wordt er vaak gezegd: “rust eerst maar eens lekker uit”. Dat vind ik jammer, want als je (bijna) thuis komt te zitten, gaat er van alles door je heen, want het laatste dat je wilde was toch uitvallen?! Zo had je het toch niet bedacht?! Dan is het fijn als je je zorgen en problemen kunt delen met iemand die de tijd neemt en goed naar jou kan luisteren.

Ook is het fijn als iemand je meteen kan helpen om weer wat rust te hervinden in de chaos in je hoofd op dat moment. Een paar tips kunnen je dan al helpen, bijvoorbeeld om weer meer bewust je lichaam te voelen, en met aandacht stil te staan bij de emoties die je ervaart.

Dus als jij je hierin herkent, nog maar net thuis zit van je werk door teveel stress of een burn-out, en nu al je verhaal kwijt wil, laat je niet weerhouden!

Stress begeleiding voor individuele werknemers en voor bedrijven en organisaties

Stress is een probleem dat soms zo snel mogelijk een oplossing vraagt voor een individuele medewerker en op andere momenten aanspreekt op verandering en groei van personen en organisaties als geheel. Vanuit mijn praktijk voor haptotherapie en coaching kan ik zowel individuele medewerkers als organisaties ondersteunen in het omgaan met stress en het verbeteren van de werksituatie.

Als individu kan je snel bij mij terecht, voor organisaties kan ik bijdragen aan de bewustwording rond het probleem en mensen bewust maken van hoe we met onszelf en met elkaar omgaan: ondersteunen we elkaar om stress te verminderen en werklast te verdelen, of is er te weinig tijd en ruimte om prettig te functioneren in de organisatie en is de werkdruk hoog. Ik kan jullie helpen een betere balans tussen denken, doen en voelen te bereiken, waardoor er meer rust, energie en focus in de organisatie ontstaat.

Mijn visie op stress en burn-out:

Bewuster voelen helpt!

Ik geloof dat deze problemen minder op de voorgrond zouden treden als we veel bewuster stilstaan bij wat we eigenlijk allemaal voelen. In onze samenleving ligt de nadruk op denken en doen. Om evenwichtig in het leven te kunnen staan, is er nog een derde aspect van leven broodnodig: voelen! Onze dagelijkse interactie met onze omgeving is evenwichtig als er een goede balans is tussen denken, doen en voelen! Dan kun je energiek blijven, bijkomen als het nodig is, taken uitbesteden, overleggen met anderen, inspiratie vinden en op tijd rust nemen.

Meer onze waarde zien

Daarnaast is het belangrijk dat we meer uitgaan van wat we allemaal WEL kunnen – van wat we kunnen bijdragen aan de wereld om ons heen en aan waarde kunnen toevoegen – dan van wat we allemaal niet goed doen. We focussen vaak op wat er niet goed is, of nog beter kan. Dat maakt ons jachtig. Onze energie gaat en blijft stromen als we gewaardeerd worden in wie we zijn en wat we doen, als we gezien worden, en als we elkaar inspireren.

vrouw burnout

Begeleiding bij stress en burn-out: bewuster voelen en je waarde zien

Vanuit deze visie bied ik haptotherapie – gericht op mensontwikkeling – en stress en burn-out coaching specifiek  gericht op werkdruk, zowel individueel als voor teams binnen bedrijven of organisaties.

In deze laatste begeleiding zet ik haptotherapeutische middelen in (direct ervaren maakt meestal meteen duidelijk waar het echt om gaat en wat er nodig is) en technieken uit de psycho-sociale coaching. Daarnaast leg ik waar nodig en gewenst verbindingen met zingeving en spiritualiteit.

Steeds richt ik me op versteviging van je mensbeeld en verbinding met jezelf (gericht op duurzaamheid en menselijke waardigheid). En als het van toepassing is, leggen we de focus op een zo spoedig mogelijk herstel en terugkeer naar werk, dan wel op het contact houden met het werk (snel actie inzetten).

Anne Rodenburg Coaching & Haptotherapie staat voor:

 • Snelle opvang bij onverhoopte uitval door stress en burn-out
 • Coaching gericht op een evenwichtiger balans, gebaseerd op meer zelfbewustzijn, bezieling en waardeperceptie
 • Een stimulering van een bezield werkklimaat met optimale output van mensen, en zo laag mogelijk verzuim en langdurige uitval

Kenmerkend voor een coachingsprogramma bij mij:

 • Het gebruik van werkvormen op verschillende niveau’s:
  • de praktijk van alledag,op gemoeds- en hartniveau,
  • op het niveau van bezieling en je waarde als mens.
 • Stilstaan bij en inspelen op je beleving en het gevoel in het moment: de essentie van een haptonomische benadering
 • Toepassing van mijn 7-stappenplan voor focus en praktische structuur dat je helpt om de veranderingen die je in je leven en werk wilt bewerkstelligen duurzaam vorm te geven
 • Concreet in tijd afgebakende coachingsprogramma’s .
 • Zowel individueel als in groepsverband (door delen met anderen en samen ervaren krijg je een enorme impuls om veranderingen in gang kunt zetten).
 • Laagdrempelige kennismakingsmogelijkheden via het Ann-E-zine, lezingen en op ontmoeting en delen gerichte workshops.

Praktische Zaken

Kosten en kwaliteitsinformatie

Voor de kosten van een coachingstraject “stress en burn-out” ontvang je na een eerste gesprek een offerte die je met je werkgever kunt bespreken. Met je werkgever kan je dan afspraken maken: veel werkgevers dragen alle kosten van het traject (werkgevers hebben er belang bij om eventueel verzuim zo kort mogelijk te houden!), andere werkgevers vragen je een deel van de kosten zelf te dragen.

Meer informatie over betalingsvoorwaarden, beroepscode en klachtenprocedure kun je vinden via onderstaande link:
Kwaliteitsdocumenten

Stress en burn-out coaching of haptotherapie

Misschien weet je nog niet goed wat je wil: een coachingstraject van een vastomlijnd aantal sessies of haptotherapie (via de aanvullende zorgverzekering).

Coachingstraject

Denk je dat je werkgever mee kan of wil delen in de kosten van de begeleiding? Bijvoorbeeld omdat:

 • Je klachten ook met het werk te maken hebben
 • Je werkgever zich realiseert dat het ook in haar of zijn belang is dat je snel en goed geholpen wordt, zodat je je werk weer goed en met plezier kan doen
 • Je werkgever hoge kosten van langdurig verzuim wil voorkomen (vergis je niet, de kosten van verzuim zijn vele malen hoger dan die van een traject!)
 • Je werkgever je graag wil helpen als je het (privé) moeilijk hebt?
 • Jij de werkgever bent en voor een medewerker een traject om met stress om te gaan, zoekt?!

Dan is een coachingstraject of coachingsprogramma op maat voor jou zeker handig. Ik ondersteun bedrijven met individuele coachingprogramma’s en coachingprogramma’s voor groepen. Ik maak voor deze programma’s een maatwerkofferte nadat we eerst jouw wensen en die van je werkgever besproken hebben. Je kunt je werkgever ook naar deze informatie verwijzen. Bij de coachingsprogramma’s werken we uitgebreider met thuisopdrachten vanuit coachingstechnieken, die ondersteunen wat je in de sessies leert.

Ook is er meer ruimte om buiten de sessies om ondersteuning te krijgen, en is er de mogelijkheid tot gesprekken in de driehoek werknemer – werkgever – coach. Doordat we in de vorm van een traject werken weet je werkgever precies waar zij/hij aan toe is, en jij ook!

Haptotherapie

In het geval dat je voor haptotherapie kiest, bepalen we in de loop van de begeleiding hoelang we de begeleiding aanhouden. Dat kan variëren van 5-25 sessies (gemiddeld 7 à 8). Je gaat in het dagelijks leven met je ervaringen van de sessies aan de gang, maar krijgt geen uitgebalanceerde thuisopdrachten mee.  Haptotherapie valt onder de aanvullende zorg bij de zorgverzekeraars. In de meeste gevallen betaal je zelf een gedeelte en je zorgverzekeraar het andere deel, tot een bepaald maximum per jaar. Kies je voor haptotherapie, dan is er geen afstemming en overleg met werkgevers mogelijk. De mogelijkheden tot tussentijdse ondersteuning zijn beperkt.

Aanmelden stress en burn-out coaching

Met onderstaand contactformulier kun je je meteen aanmelden voor stress en burn-out coaching of een vraag stellen.

Je kunt me ook bereiken op telefoon 06-34751824.


  Hierbij geef ik toestemming voor het toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres (verplicht)