Met een affectief en effectief traject snel en goed uit je burnout!

Heb je (misschien) een burn-out en herken je jezelf in het volgende?

 • Je emmer is (over)vol

 • Je bent net met een burn-out uitgevallen

 • Je wil zelf weer zo snel mogelijk aan het werk

 • Je baas wil dat je zo snel mogelijk weer aan het werk gaat

 • Je weet eigenlijk niet wat je overkomt, want je werkte toch altijd zo nauwkeurig, betrokken en hard, en nu lukt het niet meer?!

 • Je voelt je schuldig dat je bent uitgevallen en snapt niet wat er aan de hand is

 • Je zoekt hulp omdat je in een burnout dreigt te belanden

 • Je wil je verhaal kwijt want je zit net thuis met een burnout

Ik kan je helpen om eerst tot rust te komen door naar je verhaal te luisteren, en je de rust in je lijf weer meer te laten ervaren. Als haptotherapeut heb ik ervaren dat juist het luisterende oor in die eerste fase van te veel stress en een burnout heel belangrijk is. Dat geeft je de bevestiging dat je “nog steeds OK bent!”, en dat geeft je het gevoel dat je gehoord wordt.

Een afgebakend coachingstraject

Ben je op zoek naar een burnout coach? Ik kan je helpen met een traject ‘Stress en burn-out coaching’. Daarin gebruik ik de manier van werken die ik in de haptotherapie gebruik, én ik voeg daar groei-opdrachten voor thuis aan toe, aangepast aan de fase van burnout waar jij in zit.

De vorm van een afgebakend coachingstraject met een vast afgesproken aantal sessies spreekt werkgevers ook vaak aan. In deze vorm is het voor hen namelijk ook mogelijk om bij te dragen en te investeren in jouw begeleiding. Ook je werkgever wil je graag weer snel, maar ook goed hersteld, terug op de werkvloer hebben!

In een burnout traject gaan we kijken hoe je helder zicht kunt krijgen op jouw situatie, op welke manier je je werk weer kunt gaan opbouwen, wat jij daarvoor wilt bijleren, en hoe je werkomgeving daarbij zou kunnen helpen. Op die manierkun je op een voor jou haalbare manier weer terug keren op je werk.

Centraal thema in mijn manier van begeleiden is dat we werken vanuit het gevoel. Niet alleen het denken en doen is belangrijk in het leven, maar ook hoe we ons daarbij voelen, en hoe we ons gevoel kunnen gaan gebruiken om dingen anders te gaan doen, of meer te delen met anderen. Dat werken met het gevoel is het specifieke van mijn ervaring als haptotherapeut.

Lees hieronder wat een traject stress- en burnout coaching voor iemand kan betekenen!

Vanuit worstelen weer terug bij mijn gevoel en kracht

Ik worstelde met mezelf. Kon niet meer op mijn gevoel vertrouwen, wat voor mijn burn-out mijn kracht was. Ik wilde weer bij mijn eigen kunnen blijven en mijn zelfvertrouwen weer terugkrijgen.
Ik heb nu mijn rust in lichaam en geest weer terug en kan weer op mijn eigen gevoel vertrouwen. Ik durf weer nee te zeggen en mijn grenzen te stellen. Ook hebben de tips en handvaten echt geholpen.
De rust die Anne uitstraalt heb ik als zeer prettig ervaren. Zij oordeelt niet. Legt de bal terug, waar ik heel veel van heb geleerd.
Ik had eerder nog geen ervaringen met de haptonomie. Het is een hele waardevolle manier van werken met geest en lichaam. Ik zou het iedereen willen aanraden. Het gaat stapsgewijs en je put enorme energie en positiviteit uit de stappen die je zet. Het maakt je sterker en zorgt niet alleen dat je het gevoel hebt dat je de hele wereld aan kan. Maar dat je het ook écht kan!
Ingrid van den Hombergh
gemeente Roerdalen en samen trouwen
stress en burnout coaching brengt je weer bij jezelf

Opbouw en sfeer

Drie fases in het traject

In grote lijn bestaat een traject uit drie fases waarin verschillende aandachtspunten gelegd worden. Natuurlijk loopt dit geleidelijk in elkaar over: voor iedereen ligt dit weer wat anders want we zijn allemaal uniek, en zitten in een unieke situatie!

Eerste fase: opvang en eerste herstel

 • een luisterend oor en herstel van fysieke uitputting 
 • eerste inzicht in je situatie

Tweede fase – inzicht in herstelproces en herstelmogelijkheden bij burn-out

We staan stil bij thema’s als:

 • Zicht op hoe je herstel gaat verlopen.
 • Zicht op je (on)mogelijkheden tot werken.
 • Bewustworden van jouw balans tussen denken, doen en voelen
 • Ervaring opdoen in het bewust worden van je gevoel en je gevoel gebruiken om acties in te zetten
 • Mogelijkheden onderzoeken om het contact met je werk zoveel mogelijk te behouden.
 • Mogelijkheden onderzoeken om je uren weer (geleidelijk) op te bouwen, met inachtneming van de veranderingen die er voor jou nodig zijn om dit duurzaam te kunnen doen.

Derde fase – Inzicht en vaardigheid in een breder perspectief

Centraal staat de vraag hoe je nou gekomen bent waar je nu zit. Wat heeft meegespeeld in je burnout of stress? Hierbij hebben we aandacht voor de volgende  thema’s”:

 • Perspectief op de achterliggende levens- en werkgeschiedenis en  je (levens)verhaal integreren.
 • Besef van welke werk-karakteristieken voor jou te belastend zijn geweest.
 • Inzicht in en gevoel voor hoe je je leven op een andere manier vorm zou kunnen gaan geven in de toekomst, zodat je in balans blijft als je eenmaal hersteld bent.
 • Zicht op wat je als persoon, als mens kunt ontwikkelen voor jezelf om beter je evenwicht te kunnen behouden.
 • Verder bewust worden van je gevoelssignalen en ontdekken wat je nodig hebt om die signalen ook werkelijk in te zetten in het dagelijks leven, ook als je weerstand van anderen of van de (werk)situatie ondervindt!

Sfeer in de begeleiding

Even niets meer hoeven en contact van mens tot mens

In de trajecten “stress en burn-out” in mijn praktijk werken we altijd in een rustige en vertrouwde sfeer. Dat is belangrijk om je veilig te voelen, zodat je je verhaal ook werkelijk kunt delen. In de haptotherapie werken we vanuit het besef dat je je alleen maar kunt ontwikkelen als je je ergens veilig voelt. Dan kun je ook je eigen bewegingsmogelijkheden weer ontdekken, vertrouwend op je gevoel in je lichaam. In het begin van het traject investeren we dan ook echt in het leggen van een vertrouwensband, waarbij jij je als mens gehoord voelt, en het gevoel krijgt dat er naar je geluisterd wordt. Van daaruit help ik je om steeds meer naar je eigen gevoel te gaan luisteren.

Vaak hoor ik ook dat werkgevers geneigd zijn jouw traject (financieel) te ondersteunen als jij een coach of therapeut hebt gevonden bij wie jij je op het gemak voelt. Het belang van een goed contact met je coach wordt algemeen erkend.

Contact met je werkomgeving

Een heel belangrijk thema als je voor langere tijd thuis zit van je werk, is hoe je de afstand tot je werk zo klein mogelijk kunt houden en hoe je je werkritme in enige vorm op termijn weer kunt oppakken. Vanuit de arbo-wetgeving wordt hier veel op aangestuurd. De ene cliënt wil zelf ook zo snel mogelijk weer terug naar het werk, voor de andere cliënt is dat soms weer een heel ander verhaal. Het kan zijn dat je daar als een berg tegen op ziet, omdat je heel weinig energie hebt, of omdat er iets in je werkomgeving speelt dat niet stimuleert.

Ik ondersteun je tijdens het traject in dit contact met arbo-omgeving en werkgever. We kijken samen “wat jij als mens nodig hebt aan ontwikkeling” en “van de ander”, om met een goed gevoel de gesprekken hierover te voeren. Het traject kan ook een onderdeel zijn van je plan van aanpak voor ziekteverzuim dat je in gezamenlijk overleg met je werkgever en je arbo-arts gaat opstellen.

moeie vrouw pixabay gratis 2.png

Praktische invulling van een traject

Sessies en groei-opdrachten voor thuis

 • Een stress traject of burnout traject is een individueel traject
 • 7 Sessies in de praktijk verdeeld over 3 maanden week 1, 2,3, 5,7, 10 en 13
 • 3 Sessies in de praktijk voor de periode volgend op de 3 maanden; planning in onderling overleg
 • Voor de tussenliggende periodes krijg je groeiopdrachten om er thuis mee bezig te blijven

Wat gaan we doen/werkvormen

 • Ervaringsgerichte werkvormen
  • Waarin het voelen van je lijf centraal staat
  • Het tot rust komen van alle gedachten centraal staat
 • Gesprekken die je helpen je eigen gevoel de waarde te geven dat het verdient
 • Aanraking om te voelen hoe jij met je grenzen omgaat, en hoe de inbreng van anderen jou kan belasten dan wel ondersteunen
 • Thuis-opdrachten
  • Over je levensgeschiedenis
  • Jouw essentie als persoon
  • Je talenten
 • Thuis-oefeningen
  • Om stil te staan bij het verschil tussen actieve en passieve rust
  • Om een nieuw ritme te vinden
 • Kenmerkend voor mijn begeleiding is dat er alle ruimte is voor een persoonlijke, betrokken en sensitieve interactie met elkaar: deze vormt de basis voor het ontwikkelen van een duurzame manier van omgaan met je eigen levenservaringen, je eigen manier van handelen en de invloed die stressoren daarop hebben. Ik werk vanuit mijn hart en wat er bij jou leeft is uitgangspunt voor je herstel.

Het beoogde resultaat in de drie fases

Eerste opvang

 • Je leert hoe je van de vaak voorop liggende fysieke uitputting kunt herstellen (actieve en passieve rust).
 • Je krijgt helder wat je overkomen is.
 • Je gaat je burn-out met alle psychische en fysieke aspecten daarvan plaatsen en begrijpen.

Inzicht in herstelmogelijkheden en snelheid bij burn-out

 • Je krijgt in 3 maanden weer zicht op hoe je herstel gaat verlopen.
 • Je krijgt zicht op je (on)mogelijkheden tot werken.
 • Je gaat je mogelijkheden onderzoeken om het contact met je werk zoveel mogelijk te behouden.
 • Je gaat je mogelijkheden onderzoeken om je uren zo snel mogelijk weer (langzaam) op te bouwen, met inachtneming van de veranderingen die er voor jou nodig zijn om dit duurzaam te kunnen doen.

Inzicht in breder perspectief

 • Je krijgt een breder perspectief op je achterliggende levens- en werkgeschiedenis en begint je (levens)verhaal te integreren.
 • Je krijgt besef van welke werk-karakteristieken voor jou te belastend zijn geweest.
 • Je krijgt een eerste inzicht in en gevoel krijgt voor hoe je je leven op een andere manier vorm zou kunnen gaan geven in de toekomst, zodat je in balans blijft als je eenmaal hersteld bent.
 • Je krijgt een eerste zicht op wat je als persoon, als mens kunt ontwikkelen voor jezelf om beter je evenwicht te kunnen behouden.

Na je eerste herstel met dit traject kun je als je daar nog behoefte aan hebt werken aan een duurzame balans, zodat je blijvend met plezier en energie op een prettige manier je balans tussen werk en privé kunt behouden. Dan investeer je een jaar lang met een kleine groep mededeelnemers aan het verstevigen en verdiepen van je rust, balans en bewustzijn van wat je gevoel en gevoelens je te vertellen hebben. Dit kan met het “duurzame balans programma”.

Praktische Zaken

Kosten en kwaliteitsinformatie

Voor de kosten van een coachingstraject “stress burn-out” ontvang je na een eerste gesprek een offerte die je met je werkgever kunt bespreken. Met je werkgever kan je dan afspraken maken: veel werkgevers dragen alle kosten van het traject (werkgevers hebben er belang bij om eventueel verzuim zo kort mogelijk te houden!), andere werkgevers vragen je een deel van de kosten zelf te dragen.

Meer informatie over betalingsvoorwaarden, beroepscode en klachtenprocedure kun je vinden via onderstaande link:
Kwaliteitsdocumenten

Stress- en burn-out coaching of haptotherapie

Misschien weet je nog niet goed wat je wil: een coachingstraject van een vastomlijnd aantal sessies of haptotherapie (via de aanvullende zorgverzekering).

Coachingstraject

Denk je dat je werkgever mee kan of wil delen in de kosten van de begeleiding? Bijvoorbeeld omdat:

 • Je klachten ook met het werk te maken hebben
 • Je werkgever zich realiseert dat het ook in haar of zijn belang is dat je snel en goed geholpen wordt, zodat je je werk weer goed en met plezier kan doen
 • Je werkgever hoge kosten van langdurig verzuim wil voorkomen (vergis je niet, de kosten van verzuim zijn vele malen hoger dan die van een traject!)
 • Je werkgever je graag wil helpen als je het (privé) moeilijk hebt?
 • Jij de werkgever bent en voor een medewerker een traject om met stress om te gaan, zoekt?!

Dan is een coachingstraject of coachingsprogramma op maat voor jou zeker handig. Ik ondersteun bedrijven met individuele coachingprogramma’s en coachingprogramma’s voor groepen. Ik maak voor deze programma’s een maatwerkofferte nadat we eerst jouw wensen en die van je werkgever besproken hebben. Je kunt je werkgever ook naar deze informatie verwijzen. Bij de coachingsprogramma’s werken we uitgebreider met thuisopdrachten vanuit coachingstechnieken, die ondersteunen wat je in de sessies leert. Ook is er meer ruimte om buiten de sessies om ondersteuning te krijgen, en is er de mogelijkheid tot gesprekken in de driehoek werknemer – werkgever – coach. Doordat we in de vorm van een traject werken weet je werkgever precies waar zij/hij aan toe is, en jij ook!

Haptotherapie

In het geval dat je voor haptotherapie kiest, bepalen we in de loop van de begeleiding hoelang we de begeleiding aanhouden. Dat kan variëren van 5-25 sessies (gemiddeld 7 à 8). Je gaat in het dagelijks leven met je ervaringen van de sessies aan de gang, maar krijgt geen uitgebalanceerde thuisopdrachten mee.  Haptotherapie valt onder de aanvullende zorg bij de zorgverzekeraars. In de meeste gevallen betaal je zelf een gedeelte en je zorgverzekeraar het andere deel, tot een bepaald maximum per jaar. Kies je voor haptotherapie, dan is er geen afstemming en overleg met werkgevers mogelijk. De mogelijkheden tot tussentijdse ondersteuning zijn beperkt.

Verder kijken op de website:

Bekijk mijn tips die jou nu al kunnen helpen als je net thuis zit met een burnout. Dat geeft je in ieder geval al mogelijkheden om er zelf iets aan te doen! Je kunt je hier ook aanmelden voor mijn nieuwsbrief.

Een jaar lang begeleiding in een kleine groep om te investeren in je duurzame balans, zodat je ontspannen en met plezier kunt werken.

Haptotherapie legt nog meer de nadruk op het bewust worden van je gevoel. Bij haptotherapie spreken we af per losse sessie. Dit valt onder de aanvullende zorgverzekering. Hierbij is er geen mogelijkheid tot facturering en vergoeding aan je werkgever.

Aanmelden voor een traject “Stress en burn-out coaching”

Wil je meer weten over een traject of je meteen aanmelden? Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!


  Hierbij geef ik toestemming voor het toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres (verplicht)

  Je naam en email-gegevens worden in dit formulier gevraagd om het antwoord op je vraag naar de juiste persoon terug te kunnen sturen. De informatie die je in dit Contactformulier naar de praktijk stuurt, wordt beveiligd verzonden. De informatie zal alleen gebruikt worden om de vraag die je stelt te beantwoorden of de aanmelding die je doet op de juiste wijze af te handelen. De informatie zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zal niet doorgestuurd worden aan derden. Gebruik deze link als je meer informatie wilt over wat er gebeurt met je gegevens, de locatie van bewaring, de bewaartermijn en de toegang tot de gegevens.