Ik wilde mijn talenten van het onbewuste naar het bewuste halen. Ik wil in de toekomst mijn werk nog meer vanuit mijn eigen talenten vormgeven. Anne had veel aandacht voor de gemoedstoestand waar mee ik binnen kwam en liet mij eerst ‘uitrazen’.

Nieuwsgierigheid

Het was vooral nieuwsgierigheid die mij dreef om het Talentenspel te gaan spelen. Ik wil in de toekomst mijn werk nog meer vanuit mijn eigen talenten vormgeven. Ik was benieuwd in hoeverre mijn ervaringen op momenten dat ik in mijn kracht sta, overeen komen met mijn talenten zoals die uit het spel naar voren zouden komen. Ik wilde mijn talenten van het onbewuste naar het bewuste halen, en ook checken of ik mijzelf talenten toedicht die ik eigenlijk niet heb, of dat ik er nog een aantal over het hoofd zie, of nog niet voldoende in het licht zet.

Bevestiging van mijn talenten

Het spelen van het spel was ook een soort bevestiging van mijn talenten, waar ik op mag vertrouwen en voor mag gaan staan. Mijn belangrijkste ervaring was dat het talent ‘de bewaker’ echt dominant aanwezig is en andere talenten soms overruled (de zigeunerin en vrouwe natuur). In een werksessie met het MT van één van de scholen uit mijn organisatie heb ik daar bewust wat mee gespeeld en dat gaf een luchtige sfeer die de sessie ten goede kwam. Soms voel ik nu een soort van bevrijding dat die bewaker wat minder aan het werk mag en de andere talenten nog meer.

De taal van de zakelijke wereld behoeft nieuwe woorden: suddertijd, reflectie, vertraging!

Ik heb me gerealiseerd dat het zo mooi zou zijn om nieuwe woorden aan de taal van de zakelijke wereld toe te voegen, als…. suddertijd, reflectie, vertraging, het echte gesprek…. Woorden die er ook toe doen in andere settings. Daarom was het echt waardevol om ook tijdens het spelen van het Talentenspel uit de hectiek van alle dag te stappen.

Aandacht voor mijn gemoedstoestand

Anne had veel aandacht voor de gemoedstoestand waar mee ik binnen kwam en liet mij eerst ‘uitrazen’. Ook had ze goed oog voor als ik ‘vol’ liep en even pauze nodig had.