Twee medewerksters van mijn team hebben bij Anne een stress- en burn-out traject gevolgd. Bij beide medewerksters was er sprake van uitval uit het werk door een onbalans tussen hun werksituatie enerzijds (t.g.v. op dat moment spelende organisatieveranderingen) en hun lichamelijke en mentale belastbaarheid. …

Beide medewerksters zijn enorm gegroeid in de wijze waarop ze nu in hun werk staan. Ik zie veranderingen in hun openheid in de interactie met andere medewerkers, een duidelijker focus op de taken die er liggen, en meer leiderschap en rust in het werk. …

Doordat Anne ook ruimte vrijmaakt voor drie-gesprekken tussen cliënt – werkgever – begeleidster, heeft ze mij als teamleider ook de mogelijkheid gegeven om voeling te houden met het ontwikkelproces van beiden. …