Psychische klachten leiden tot hoog verzuim op het werk

In 2013 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met het Nederlands Focal Point begonnen met de campagnes “Check je werkstress” en “Duurzame inzetbaarheid”. Vanuit mijn praktijk ondersteun ik deze acties van harte: zowel werkgevers als werknemers hebben baat bij een goede balans tussen privé en werk. Een goede balans brengt werkgevers een hogere output, minder ziekteverzuim en dus lagere kosten en een hogere opbrengst. Voor werknemers zorgt een goede balans voor langdurig plezier in het werk, en zo een basis voor goed inkomen, geluk en vitaliteit in het privé-leven.

De meest recente gegevens over psychosociale arbeidsbelasting

Dat we ten aanzien van het verminderen van stress en psyschische klachten nog niet het optimum hebben bereikt als maatschappij wordt duidelijk uit onderstaande cijfers: TNO presenteert de meest recente gegevens over Psychosociale Arbeidsbelasting in de Factsheet Monitor Arbeid.

Vind jij het ook de moeite waard om in jouw bedrijf te investeren in de vermindering van psychische klachten? Vraag dan een oriënterend gesprek aan met het Contactformulier.

 

psychische klachten

 Verminderen van psychische klachten in jouw bedrijf ?

Vraag met onderstaand contactformulier een oriënterend gesprek aan voor zakelijke klanten:

Contactformulier


    Je bericht

    Hierbij geef ik toestemming voor toesturen van informatie naar bovenstaand email-adres: (verplicht)